Lutheran Churches
in Omaha, NE
 
     
 

Bethany Lutheran Church
5151 NW Radial Hwy
Omaha, NE 68104-4399

(402) 558-6212


Bethel Lutheran Church
1312 S 45th St
Omaha, NE 68106-2055

(402) 551-1063


Calvary Lutheran Church
2941 N 80th St
Omaha, NE 68134-4996

(402) 571-2532


Cross Lutheran Church
3101 S 20th St
Omaha, NE 68108-1903

(402) 346-3203


Divine Shepherd Lutheran Chr
15005 Q St
Omaha, NE 68137-2525

(402) 895-1500


First Lutheran Church
542 S 31st St
Omaha, NE 68105-1495

(402) 345-7506


Gethsemane Lutheran Church
4040 N 108th St
Omaha, NE 68164-2349

(402) 493-2550


Grace Lutheran Church
1326 S 26th St
Omaha, NE 68105-2380

(402) 341-7730


Holy Cross Lutheran Church
4117 Terrace Dr
Omaha, NE 68134-3755

(402) 571-1622